Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 T KIM HUY
 

Nguyên quán:
Diên Khánh, Khánh Ḥa

Hội viên Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khánh Ḥa

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

                                         


 

Tranh: Họa sĩ PHI-Ṛm

 
 

 

LẮNG NGHE

 

Lắng nghe chiều rớt xuống đời

 Sương rơi bám nhẹ trên đồi tịch liêu

Chân trời nhuộm tím mùa yêu

Con chim thôi hót để chiều chơi vơi

Nằm nghe xao xác lá đời

 Khô như tiếng đếm nhịp thời gian đưa

 Gió lùa xuyên cánh màn thưa

 Nghe chừng lành lạnh cho vừa nhớ thương

Đọng lời xưa_ dạ vấn vương

Bồi hồi thu úa nhuộm đường đông sang.

 

 


 

TRÀ KIM HUY

8/2012

 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com