Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 TR KIM HUY
 

Nguyn qun:
Din Khnh, Khnh Ha

Ḥi vin Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 Anh hỡi! Buồn chi gi biệt đời!

 Bỏ b, bỏ bạn, bỏ sn chơi

 Bi thơ đang viết chưa trọn

 Phm nhạc vừa ngn đ nghẹn lời

 Đm trắng gi la tim khắc khoải

 Chiều nghing l trở mộng chơi vơi

 Nhn cơn mưa đổ trn đường vắng

 Khc tiễn người đi dạ ngậm ngi.

 

 TR KIM HUY
4/2013

 

  

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com