Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 T KIM HUY
 

Nguyên quán:
Diên Khánh, Khánh Ḥa

Hội viên Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khánh Ḥa

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 


 

 

HOÀI CẢM
Rê Hùng THÂN

 

 
 

Vớt nắng chiều tà điểm tóc sương

Bước đời trăn trở kẻ tha phương

Lặng nghe gió lạc ngoài song cửa

Thoáng thấy sao băng ngút dặm đường

Dạ khách bâng khuâng d́m sợi nhớ

Cung trời bàng bạc gợi niềm thương

Ngùi trông chiếc lá rơi về cội

Đêm trắng lệ tràn vọng cố hương.

 

 

TRÀ KIM HUY

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com