Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 TR KIM HUY
 

Nguyn qun:
Din Khnh, Khnh Ha

Ḥi vin Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

 

Cnh Vng
Thời Gian

Tr Kim Huy

 

 
 

CNH VNG THỜI GIAN

 

Thu lại về rồi anh biết chưa?

Tiết se se lạnh gi sương la

Vườn bn lối cỏ người cn vắng

Phố nhỏ trời chiều khch đ thưa

Chiếc l xa cnh qun hướng cũ

Con đ neo bến đợi người xưa

Ước mơ đ trải bao ma nhớ

Nhịp vng thời gian cứ mi đưa.

 

 

TR KIM HUY

 

 

Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com