Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 TR KIM HUY
 

Nguyn qun:
Din Khnh, Khnh Ha

Ḥi vin Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

BUỒN LEN ĐM VẮNG

Thả bước đường khuya ta với bng

Trăng vng treo lửng giữa mnh mng

Sương nằm thao thức bn thềm l

Gi thổi vi vu khắp ruộng đồng

Đm vắng buồn len khơi dĩ vng

Tnh xưa thức dậy dạo cung lng

Bn trời một cnh chim đơn lẻ

Nương cnh my ngn vượt biển Đng

 

 

 
 

TR KIM HUY


 


 

 

 

TR KIM HUY

 

 

Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com