Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 T KIM HUY
 

Nguyên quán:
Diên Khánh, Khánh Ḥa

Hội viên Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khánh Ḥa

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 


 

 

BIỂN HẸN
Trà Kim Huy

 

 
 

Giải cuộc thi xướng họa thơ Ngày Thơ Rằm tháng giêng 2012 do TTVH Tỉnh Khánh Ḥa tổ chức.

Họa thơ LÊ VŨ, Chủ nhiệm CLB thư họa thư pháp

 

Khánh Ḥa điểm hẹn vững ḷng tin

Dặm khách hồn quê thắm nghĩa t́nh

Đảo Yến trầm tư ngời sắc bạc

Tháp Bà cổ kính rạng uy linh

Bềnh bồng khói sóng du thuyền dạo

Man mác trời mây thỏa ư nh́n

Én chở xuân về tươi ánh nắng

Đèn giăng hoa trải phố càng xinh.

 

 

 

TRÀ KIM HUY

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com