Trang Thơ & Truyện: Tiểu Thu                |                 www.ninh-hoa.com

Bút hiệu:  Tiểu Thu
 

  Sinh năm 1947 tại Quận Cao- Lănh- Đồng Tháp

  Theo gia đ́nh rời Việt Nam tháng 4-1975 và định cư tại Thành phố Montréal, Tỉnh bang Québec, Canada.

  Bắt đầu sáng tác năm 1987. Cộng tác với các nhật báo, tuần báo, nguyệt san, tuyển tập…tại Mỹ, Canada, Âu Châu…Trong Ban Biên Tập Tam Cá nguyệt Cỏ Thơm.

  Đă góp mặt trong các Tuyển Tập Đồng Tâm, Tuyển Tập Phụ Nữ Việt, Trầm Hương...

Được nhà văn Hồ Trường An giới thiệu trong Tập Diễm Ngưng Huy, Giai Thoại Văn Chương và Bút Khảo Quê Nam Một Cơi.
 

  Tác phẩm đă xuất bản:

-Sóng Nước T́nh Quê năm 2002

-Tiếng Hót Vành Khuyên 2007


 

 


 - Hiện định cư tại thành
   phố Montréal, Québec,
   Gia Nă Đại (Canada).


 

 

 

 


    

 

PHẦN 2: (tiếp theo PHẦN 1)


 

          Xe ngừng trước ca nhà ch Xuân, con người cô rut ca Thơ. Ngay căn gia, có ti my mươi người ngi kín ba chiếc bàn tṛn đang dùng bữa trưa. My chc con mt đ dn vào Thơ. Mt thiếu ph tr có v nhn ra người đang trên xe bước xung nên chy ù ra ôm chm ly Thơ, reo lên:

          - D́ Thơ phi hôn? Tri ơi, d́ v sao không cho ti con hay?

          Thơ cm đng trước s nng nhit ca cô cháu:

          - Liên Hoa phải hôn? À, d́ mi v ti Sàig̣n hôm kia. Má con đâu. Nhà đang đăi tic ǵ mà đông vy?  

          Đang tươi cười Liên Hoa bng st sùi:

          - Má con mất ri d́ ơi. B ung thư gan. Ba nay là bn mươi chín ngày đó. Thôi sn đây con mi d́ vô ăn luôn.

          Thơ bước ti trước bàn th đt gia nhà. Trái cây, thc ăn bày la lit, hương khói ta nghi ngút. Thơ thp ba nén hương. Trên bàn th, tm nh bán thân ca ch Xuân phóng ln đang đưa mt nh́n Thơ, n cười tươi tn. Tm h́nh này chc được chp hai mươi năm về trước nên coi ch c̣n tr măng. Hi xưa ch Xuân đp lm. Ch ging cha nên cao, cp mt mơ màng dưới hàng mi cong. Mái tóc đen mun dn sóng t nhiên. Ch ging mt thiếu n Tây phương hơn là Vit Nam. Cái ming li hay cười nên ai cũng mến. Bao nhiêu người theo đui. Cui cùng ch lên xe hoa v vi anh Kiên. Lư do: Anh Kiên cao ln hơn ch, rt hiàn và cha m đu mt sm, ch khi chu cnh làm dâu! Lúc con út Mai Hoa mi tṛn hai tui, anh Kiên, chng ch, qua đi v́ tai nn xe môtô. Anh phóng lên dc cu st quá trn nên c người ln xe đu bay tut xung sông. Lúc cu được lên b th́ anh đă hết th. Năm đó ch Xuân mi xp x hăm lăm. Sau ba ln sanh nơ,û nhan sc ch càng có phn rc r hơn lúc c̣n con gái. Ch có mt thân h́nh ny n tuyt đp và cặp mt nhung ướt rượt, t́nh t. Tính ch li d dăi, ham vui. Thơ nghe má phàn nàn vi thiếm Út:

          - Chị hai mà không dn qua chung vi con Xuân đ coi chng coi đi ti nh, sau na "kèm" m nó, tui coi b có phn nguy him đó nghen thiếm!

          Thiếm Út cũng đồng ư:

          - Chị nói phi. Em thy không nhng my thng cha già dê, mà ti thanh niên cũng ḍm con Xuân mun nhu nước miếng. Mà con nh th́... Thiếm không nói hết li ch cht lưỡi chm câu, nhưng m Thơ cũng hiu ư. Dĩ nhiên con nh Thơ h mũi chưa sch làm sao hiểu được ti sao li phi kèm ch Xuân. Nhưng s hi "chuyn ca người ln" s b má ry. Như cái ln dượng hai (ba ch Xuân) v́ lên buôn bán trên Nam Vang, lâu ngày bun t́nh bèn lp thêm pḥng nh́ trên đó. Hay tin, ông ni Thơ ni tam bành, ngày Tết dượng xung CaoLănh chúc Tết, b ông già v vác ba ton rượt chy có c. Thơ thc mc:

          - Má à, sao ông nội có v nh, sanh ra cô Khanh được, mà dượng hai có v nh li b ông ni đánh?

          Má lật đt bm ming Thơ:

          - Con nít đừng có ln xn hi chuyn người ln. Ông ni nghe được là b đ̣n nt đít! Con nh không dám hi nhưng trong ḷng tt nhiên là không phc v́ thy như vy không công b́nh chút xíu nào!..

          Sau khi anh Kiên mất ít lâu, má Thơ thy dưới quê t́nh h́nh không n, làm ăn không khá nên theo vợ chng cô Mười, em rut ca ba, lên Kontum buôn bán go. Kontum cách Sàig̣n sáu trăm cây s. Đối vi thi đó con đường này tht là xa diu vi. Mùa nng ráo, xe chy mau lm cũng mt mt ngày. C̣n mùa mưa th́...phó thác cho ông Tri! Có khi bn năm ngày mới ti bến. V́ vy bt c hàng hóa ǵ, min lên ti nơi đu bán đt như tôm tươi. Li lm, bán giá bao nhiêu thiên h cũng mua.V́ vùng đt cao nguyên kh ho c̣ gáy này by gi, ngoài rng núi bt ngàn, ch trng rt ging mít. Mít nhiu đến ni phi cu cứu ti con cháu Trư Bát Gii tiếp tay mi thanh toán ni cái s lượng mít kết sù này. Buôn bán khá, thnh thong má Thơ v Cao Lănh thăm, đem vi vóc tin bc thuc men giúp đ bà con nghèo trong làng.

 

          Chắc chán cái cnh b km kp khi tui c̣n đang hơ hớ, nên ch Xuân ráng năn n má Thơ cho ch theo hc buôn bán, sau khi cô hai nhn nuôi my đa cháu ngoi. Du ǵ bà ngoi cũng đáng tin cy. Cô hai Thơ chc cũng biết tánh con nên dn riêng má phi hết sc coi chng ch, đ tránh chuyn đáng tiếc xy ra. Chị lên Kontum chung vi gia đ́nh Thơ. Năm đó con bé mi mười hai. Có ch Xuân má đ cc v́ ch siêng năng, hc vic rt nhanh. Ch tươi cười, hay trào lng nên được khách hàng yêu mến. Có ln má Thơ bnh không v Sàig̣n b hàng được, phi nh ch đi thế. Ban đu c̣n lo lng, khi thy công chuyn trôi chy bà yên tâm, thnh thong li nh ch đi thế. Bn xung Sàig̣n bao gi cũng đi xe đ̣, nhưng chuyến tr lên li ngi xe vn ti ch hàng cho ḿnh. Ch thường xuyên nht cho tim nhà là anh Lương. Xe ca ḿnh nên anh bảo tŕ tt, không b nm đường bt ng. Anh ngoài ba mươi, đă lp gia đ́nh. Có th cho trên trung b́nh v nhân dáng cũng như nhân cách. Anh không có tai tiếng xu trong gii tài xế xe hàng nên m Thơ yên tâm đ ch đi chung xe vi anh Lương. Vă lại, mt chiếc xe hàng ngoài tài xế c̣n có mt lơ xe. Đâu phi ch có trai đơn gái chiếc mà s? Bà quên rng cô cháu ca bà là mt ha dim sơn ch ch có cơ hi là...phun la! Và cơ hi đó đă đến vào mùa mưa. Con đường quc l thu đó được làm t thi Pháp thuộc, nên hp đến ni khi hai chiếc xe mun qua mt nhau, c hai đu phi ép sát l, mt phn xe lt qua khi đường nha v́ con đường nha ch ln hơn chiếc xe mt chút. Bt đu t Ban Mê Thuc tr lên, hai bên đường nha là đt đ, tri mưa xung đất dẻo quo, trơn trt vô cùng. Ln đó nhm vào mùa mưa dm, xe anh Lương ti khong gia đường Ban Mê Thut-Pleiku th́ đă thy c mt đoàn xe, va vn ti va xe đ̣ hơn chc chiếc kt dn cc phía trước. Phái chú lơ đi điu tra mi biết hai chiếc xe hàng qua mặt nhau, có mt chiếc b trt bánh quay ngang, nhưng đường đt đ trơn như thoa m, bánh xe c quay như chong chóng, không cách nào de ti de lui được đành phi đi xe nhà binh t Pleiku xung kéo. May mn hu như người nào lúc ri Ság̣n cũng đu mua vài ổ bánh ḿ v làm quà. Nhng bánh ḿ vàng tươi như mt, ḍn rm thơm tho. Ch ăn bánh ḿ không cũng thy ngon. Đêm rng xung rt nhanh. Mui rng th́ đông như văi cám. Bóng đêm va trùm xung là chúng bt đu tn công. Hành khách xe đ̣ th́ leo lên xe quay cửa kiến kín mít. Anh Lương và ch Xuân vô cabin t th. Riêng chú lơ xe phi trèo lên trên, chun vô mui xe, kéo tm bt che kín, ng ḿnh trên my bao go ng đ. Đầu hôm hai anh ch c̣n c gng m mt thc, nhưng ln hi chng hết ni cơn bun ng đành mỗi người da mt bên ca nhm mt ng kḥ. Tri càng v khuya càng lnh. Ch Xuân t t xích li gn anh Lương hi nào hng hay, đến gn sáng tiếng gà rng gáy khiến ch tnh gic, mi thy ḿnh đang ta gn hơ trong ṿng tay m áp ca anh Lương. Chị mắc c, nhè nh xích ra xa. Nhưng có l do phn ng t nhiên, anh Lương ôm gh́ ch tr li khiến ch git ḿnh kêu lên mt tiếng nh. Anh Lương m bng mt thy đang ôm ch Xuân trong tay cũng git ḿnh buông vi ch ra. Nhưng sau khi quan sát li hin trường, thy chính ḿnh b đch tn công th́ anh cười cười:

          - Hổng phi ti tui đâu nghen...

          Chị Xuân càng mt c, đưa tay nhéo anh Lương mt cái. Anh đau điếng chp tay ch Xuân. Ri chuyn ǵ phi xy ra cho cp trai đơn gái chiếc b nht trong cái ca-bin nhỏ xíu này đă xy ra... Cái này gi là ti Tri xui khiến ch không phi li ai!

 

          Từ đó mi ln được giao trách nhim đi b hàng dưới Sàig̣n là ch Xuân vui lm. Bao gi cũng có quà cho Thơ. Cho ti mt hôm ăn bt c cái ǵ vô là ch đu ma tr ra. Mà lại không b cm cúm ǵ c mi k! Ch có v lo lng và m đi nhiu. Li không c̣n đùa gin vi ti Thơ như trước. Thơ hi ch có bnh ǵ không th́ ch lc đu, nhưng mt li đ lên như mun khóc. Cái con nh Thơ ngu ngơ ch biết ham chơi, ham ăn, ham ng chớ có biết ǵ đâu? Đến ti hôm đó, sau ba cơm chiu, Thơ đến nhà con Sương làm bài. Tr v nhà đ chín gi, đnh đi thng vô bung th́ nghe ting khóc thút thít t trong pḥng m vng ra. Thơ ṭ ṃ tr lui, áp tai vào cánh ca nghe lén dù biết là xu lm. Nhưng con gái mà: Chúa ṭ ṃ!!! Té ra ch Xuân đang nói chuyn vi m. Thơ không tin l tai ca ḿnh: ch Xuân có bu! Tiếng m va lo lng va tc gin:

          - Tao đă căn dn năm ln by lượt ri mà. Tuy thng Lương b ngoài có v đng đn, nhưng xưa nay hầu hết đám tài xế xe hàng đu theo mt sách. Ch nào đt chân ti là có thêm mt con mèo. Mày không lo gi thân, bây gi tao biết ăn nói sao vi ch hai đây?!

          Chị Xuân st sùi:

          - Con lạy m đng cho má con hay. Cùng lm con đi phá thai.

          Tiếng m Thơ thảng tht:

- Đừng nghen. Tao không mun làm đng lơa giết người đâu à. Cái thai tuy mi hai tháng nhưng cũng tượng h́nh ri. Đừng làm by mang ti. Bà nghiến răng nói tiếp:

- C̣n thằng Lương na. Thit là đ bt lương mà. Gp ln này nó biết tay tao.

          Tiếng chị Xuân van lơn:

          - Mợ đng chưỡi nh. Cũng li con phn ln. Nếu con không chu...

          - Chớ c̣n ǵ na. Cây kim c nhúc nhích hoài đ ai x si ch qua được?!

          Thấy c hai yên lng hi lâu, Thơ đnh nhè nh rút lui có trt t th́ tiếng m th dài:

          - Thôi chuyện ti nước này tao cũng đành chu. Để gp thng Lương coi nó tính sao. Du ǵ nó cũng có phn trách nhim. Bây gi sn cái bng c̣n nh, v thăm đám con mày mt chuyến đi. Ln này đem tin v cho má mày kha khá mt chút, ri tr lên đây ch ngày sanh. Ứ h. Đàn ông ăn ri chùi mép khe ru. Bao nhiêu hu qu đàn bà gánh hết. Cái kiếp đàn bà sao mà kh d vy không biết!!!T đây có kinh nghim ri nghen con. T rày sp ti ráng mà gi. Hng ai thương ḿnh bng ḿnh t thương ḿnh đâu. Đâu có ai chết thế cho mày...

       Chị Xuân lt đt ngt ngang:

          - Dạ, di ln này con tn ri m ơi. Không bao gi có ln sau đâu, m yên tâm.

          ...Chị Xuân cho ra đi mt thng cu b bm. V anh Lương m đa nh đi ngay ti nhà bo sanh. May cho ch Xuân là v anh Lương khi sanh đa con gái đu ḷng b nhau không tróc, làm băng suưt chết, Bác sĩ phi ct b t cung. T đó tuyt sn. Anh Lương sau khi gp m Thơ, tr v Sàig̣n c gng thuyết phc v đem đa nh v nuôi. Ban đu ch cũng ni máu Hon Thư, nhưng sau nghĩ li phn ḿnh không có tia hy vng nào sanh con trai cho chng ni dơi. Biết đâu ngày nào đó nh kiếm bà khác th́ nguy, thôi c đem đa nh v nuôi, coi như cũng có ơn vi chng. Đến lúc thy ch Xuân sanh được thng cu ch mng như bt được vàng, m l thằng nh v Sàig̣n, s ch Xuân đi ư. M nào không thương con, ch Xuân lúc đu cũng khóc lóc, nhưng sau thy đó là gii pháp tt nht ch cũng nguôi dn.

          Mẹ Thơ th phào nh nhơm.Tưởng tri yên sóng lng ...nếu sáu tháng sau nhà bác Nam bên cnh không nhận nu cơm tháng cho mt anh chàng công chc, làm cùng s bác trai, va Ság̣n đi lên. Anh ta ăn cơm tim hoài túi tin chu không ni nên năn n bác Nam gái nhn cho anh ta ăn cơm tháng. Mt là đ có đng ra đng vô, hai na anh ta li là sếp trc tiếp ca bác trai, nên bác Nam gái nhn li. Ngày hai ba anh chàng Sơn chy chiếc vespa ti dng trước nhà bác Nam. Nghe đâu anh ta mướn nhà ngoài đường Nguyn Hu, cnh b sông Dakbla. Tuy mi lên mười ba nhưng Thơ cũng nhn thy chàng Sơn này đp trai kinh khủng. Không thua ǵ tài t n Độ Ramarao trong my phim thn thoi mà Thơ cùng ti bn trong lp hay đi xem ngoài rp Vinh Hoa. C̣n có phn hơn v́ tài t Ramarao đen thui, anh chàng Sơn có nước da trng bóc như con gái. Mái tóc bng bnh, vng trán cao, chiếc mũi thng tp. Mi khi cười c̣n khoe mt hàm răng trng đu, đp đến ni anh Chà Hynos nếu thy có th chết gic v́ ghen! Mi đi lên Kontum có hai tháng mà Sơn đă gây sôi ni trong đám n sinh mơn mn đào tơ ca tnh này. Chng là t s v, anh ta phải chy ngang qua trường Thánh Mu là nơi con nh Thơ đang dùi mài kinh s . Gi tan s có l cũng sp s vi gi tan trường nên hàng ngày, lúc nhng tà áo trng phơ pht trong gió chiu túa ra cng, thế nào cũng gp anh ta tà tà lái vespa chy ngang. Thơ c̣n nghe my ch lp trên x́ xào:

          - Trời ơi, sao mà ging tài t Robert Taylor quá chng!

          Nhưng có người không đng ư:

          - Tao thấy "nh" ging Gary Cooper hơn.    

          Người th ba chen vào:

          - Tao thấy cái nét đp ngang tàng ca "nh" ging James Dean y ht!!

          Thôi th́ chín người mười ư. Nhưng chung qui th́ cô nào cũng ôm trong ḷng h́nh nh ca anh chàng Sơn hào hoa phong nhă này. May mắn nht là Thanh Lư hc lp đ t. Lư khá đp. Người dong dỏng cao, cp mt to lúc nào cũng có v ngơ ngác như con nai vàng. Mái tóc đc bit màu hung hung xa ti ngang lưng. Nhà Lư ngay trước ca nhà anh chàng Sơn, nên cô nàng vin đ c đ xut hin trước ca mi khi biết chc có Sơn nhà. Như nhng khóm hoa cần phi tưới, hái vài nhánh lài vào cm b́nh v.v... Tay th́ làm nhưng cp mt li c liếc v phía "bên kia". Cũng t ngày có Sơn làm hàng xóm, nhà Thanh Lư bng được bn bè cùng lp ti thăm thường xuyên hơn. Các cô t tp ngoài sân nói cười ríu rít. Đôi lúc Sơn cũng đng ra ca nh́n qua cười mím chi vi các cô, hoc ch đng nh́n tri nh́n đt mt tí ri đi vô, làm như không nhn thy s có mt ca đám n sinh bên kia đường, dù rng anh chàng biết tng các "em" này ti v́ ḿnh. Hn ba mươi tui đu, kinh nghiệm t́nh trường cũng kha khá, đ đ biết tâm lư ca my con nai vàng c̣n ngơ ngác này...

 

 

 

Đọc PHẦN 3

 

 

 

 

 

   

Tiểu Thu

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Tiểu Thu               |                 www.ninh-hoa.com