Gửi Người...Thin Thu

PHẦN 1| PHẦN 2 |PHẦN 3

M Hồng Phận Bạc

Kỳ 1 | Kỳ 2 |  Kỳ 3 |  Kỳ 4

Nợ Duyn - Kỳ 1   |   Kỳ 2

Kỳ 3   |   Kỳ 4  

Cố Nhn  Kỳ 1  |  Kỳ 2 

Đường No Em Đi...
Kỳ 1  
|  Kỳ 2 

Chị Ơi Vườn Cũ Hoa Hồng Cn Tươi - Kỳ 1  |  Kỳ 2

C Nam Kỳ Đng Yu:
Kỳ 1 
|  Kỳ 2  |  Kỳ 3 

Ầu Ơ...Gi Đưa Bụi Chuối Sau H

Chờ Ma XUN Tới

Đn ng Năm Bảy L Gan

Thằng Lượm - Kỳ 1   Kỳ 2

Dấu Ấn Cuộc Đời: 1   2

Hạt Sầu 

Thương Hận- Kỳ 1  Kỳ 2

Hnh Bng Cũ - Kỳ 1  Kỳ 2

Đời Vẫn Đẹp - Kỳ 1   Kỳ 2

Xm Nhỏ 

Mnh Ơi!

 


  Bt hiệu: Tiểu Thu

     Sinh năm 1947 tại Quận Cao- Lnh- Đồng Thp

     Theo gia đnh rời Việt Nam thng 4-1975 v định cư tại Thnh phố Montral, Tỉnh bang Qubec, Canada.

     Bắt đầu sng tc năm 1987. Cộng tc với cc nhật bo, tuần bo, nguyệt san, tuyển tậptại Mỹ, Canada, u ChuTrong Ban Bin Tập Tam C nguyệt Cỏ Thơm.

      Đ gp mặt trong cc Tuyển Tập Đồng Tm, Tuyển Tập Phụ Nữ Việt, Trầm Hương...

Được nh văn Hồ Trường An giới thiệu trong Tập Diễm Ngưng Huy, Giai Thoại Văn Chương v Bt Khảo Qu Nam Một Ci.
 

     Tc phẩm đ xuất bản:

-Sng Nước Tnh Qu năm 2002

-Tiếng Ht Vnh Khuyn 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU - Kỳ 1   |   Kỳ 2 

Mỹ-Hiền -  Kỳ 1  |  Kỳ 2

Kỳ 3  |  Kỳ 4  |  Kỳ 5

Một Ngy Bnh Yn
Kỳ 1  
|  Kỳ 2  |  Kỳ 3  

Hạnh Phc Nơi No ?
 Kỳ 1   |   Kỳ 2  |   Kỳ 3

|    Kỳ 4  |   Kỳ 5 

Hoi Niệm - Kỳ 1  | Kỳ 2

Đm Đen Thăm Thẳm
Kỳ 1  
|   Kỳ 2   |   Kỳ 3 

Kỳ 4    |    Kỳ 5

Bi Tưởng Niệm Trường Kỳ

Ma Xun Trn Cao
Kỳ 1  
|   Kỳ 2  |   Kỳ 3 

Ma Chinh Chiến Cũ

Đi Đũa...So Le

Đời Cn C Nhau
Kỳ 1
 
|  Kỳ 2   |  Kỳ 3

o Lụa Vng  Kỳ 1 | Kỳ 2

Dưới Cội Sung Gi
Kỳ 1
  |   Kỳ 2  |   Kỳ 3 

Chiếc Phao Hạnh Phc
Kỳ 1
 
|  Kỳ 2   

Mẹ Thương