Tết Tản Mạn Báo XUÂN Và Câu ĐỐI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên thật:     LÊ THỊ NGỌC LAN

 

Bút hiệu Thụy Lan

 

Sinh ra tại thành phố La Vang, tỉnh Quảng Trị.
Lớn lên tại Huế, di tản vào Sài G̣n cuối tháng 3/1975.
Định cư tại Hoa Kỳ 10/28/1988.
Hiện cư ngụ tại thành phố Walnut, Los Angeles,
Nam California.

Cựu học sinh trường Trung Hoc Đồng Khánh
Thành Nội Huế, Việt Nam.

 

 TỐT NGHIỆP:

Trung học trường Lương Văn Can, Quăn 8, TP HCM

Business Information Technology at Pasadena City College, California

Business Management/Administration at Everett College,

City of Industry, Los Angeles, California   

      

NGHỀ NGHIỆP:

Financial Advisor, World Financial Group, Orange, California

Family Support Advisor at Rose Hills Mortuary and
Memorial Park, Whittier, California

 

SỞ THÍCH:

Đọc sách, ca hát, sinh hoạt về lănh vực sáng tác âm nhạc, biên khảo văn học, b́nh luận và nghiên cứu văn chương, thi ca, soạn lời nhạc, sinh ngữ gồm Việt, Anh, và Nga Ngữ.

Thụ huấn trường Quốc gia Âm nhạc Huế,

nhạc lư và dương cầm

Tác phẩm phổ biến trên báo chí, internet,

chuyên ngành chủ đề văn học, thi ca, và âm nhạc.

Cộng tác trong ban biên tập các tổ chức văn học:

Văn Học Mới, Chim Việt Cành Nam, Tap chi Chiến Sĩ Cộng Hoà, Trẻ Magazine Dallas, Người Việt Tây Bắc, Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian.

  Hiện là Hội viên Nhóm Văn Học Mới và Thành viên

của Liên Nhóm Nhân văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời  Gian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuổi Thơ Trong Bom Đạn