Trang Thơ & Truyện: Thy Giang                |                 www.ninh-hoa.com

Bt hiệu:  Thy Giang

 


Hiện cư ngụ tại

Đan Mạch 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

      Tự Ht

                        

 

Ng nh em by giờ hoa đ nở

 Thng 10 ma mưa vẫn viết mi khc chờ

 Nếu xa cch chỉ để gần hơn nữa

 Th em c nề g sng cả lẫn non cao?

 

 Em ngước mắt nhn mu thng 10 xn xao

 Những thương nhớ l nắng trn tn l

 Hnh dung nhớ qun trn lối mn quen lạ

 Php thử của thời gian giờ liệu đ qu di?

 

 Cũng muốn hỏi rằng anh đ mến thương ai

 Lời hẹn cũ những ma tri qua mi

 Em đứng với mu hoa cuối đường, ngần ngại

 Tặng ring mnh thi, tự ht mi khc chờ./.

 

 
                                             

 Thy Giang
11/2021

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thy Giang               |                 www.ninh-hoa.com