Trang Thơ & Truyện: Thy Giang                |                 www.ninh-hoa.com

Bt hiệu:  Thy Giang

 


Hiện cư ngụ tại

Đan Mạch 

 

 

 

 


 

 

 

 

      Trả Lời Em V Sao

      Anh Thao Thức

                        

 

Hm ấy chíc xe anh đã thành vương qúc của chúng mình 

trời Xun mưa bút giá

ta đã sưởi ́m cho nhau bằng hơi thở 

bằng cả sự ǹng nàn, run r̉y bít bao

Anh đã hòa vào em - em vào anh 

tḥt lu như - là - khng - th̉ - khác

trong lúc gi mưa đang ngn ln ṃt khúc nhạc m m 

 

Anh thường mơ v̀ đm mưa ́y 

chíc xe anh, vương qúc của chúng mình 

tḥt lớn lao tin c̣y 

tḥt ǹng nàn, run r̉y 

cho anh nảy lại những xun xanh.

 
                                             

 Thy Giang
04/2021

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thy Giang               |                 www.ninh-hoa.com