Trang Thơ & Truyện: Thy Giang                |                 www.ninh-hoa.com

Bt hiệu:  Thy Giang

 


Hiện cư ngụ tại

Đan Mạch 

 

 

 

 


 

 

 

 

HƯƠNG BƯỞI
CUỐI MA

                        

 

 

Em v anh thường đi ngược chiều nhau

Bỗng một hm anh quay đầu gh lại

Bất chợt...
Em vẫn đợi anh 
sau cnh cửa

 

Bếp đ tn 
tro than nguội lạnh
Chng mnh như nợ nhau từ kiếp trước
C một khu vườn c đơn kht chy
Nay lại nồng nn hương bưởi cuối ma say.

 

 

                                             

 

 

 

Thy Giang
8/2019

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thy Giang               |                 www.ninh-hoa.com