Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Thương Anh-Tố Anh                |                 www.ninh-hoa.com

L TANH
Bt hiệu: T Anh
 

Sinh qun: Nha Trang

Cựu học sinh trường Nữ Trung học Nha Trang, Cựu sinh vin Văn khoa v Luật khoa. 
Tốt nghiệp Đại học Accounting tại Hoa Kỳ.

 

 Hiện cư ngụ tại:
Florida, Mỹ Quốc

 

 

 

 

 
 

 

          

Người về từ dĩ vng

 

 

 

Ti về thăm lại qu hương

đi trn phố cũ, con đường năm xưa

ti về ai đ biết chưa?

người từ dĩ vng mới vừa về đy

 

Ti đi tm lại thng ngy

của thời kẹp tc thơ ngy dại khờ

cho ti sống lại tuổi mơ

nhặt từng kỷ niệm vu vơ thuở no

 

Ti về khua gt xn xao

nu thời gian cũ nhớ bao n tnh

phố xưa ti bước một mnh

bạn xưa chẳng thấy bng hnh nơi đu

 

Hăm lăm năm đổi thay mau

phố đng người lạ ai no biết ti

người từ dĩ vng xa xi

về ngang qua phố để rồi buồn tnh

 

 

 

      

T Anh

         
 

    

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thương Anh-Tố Anh              |                 www.ninh-hoa.com