Hai Người Tr Mưa
Qun Nhỏ
 

Ăn Chay 

Hai Người Tr Mưa

Quả Đo Tơ 

 Khổ Chủ  

Cy Khế Nh Em 

Vm Hoa Giấy   

 Viết Cho Người X Thơ

Đau Tim

 

 

 tn thật
Đm Thị Thiện
  người đng luồn cy thị, Ninh Ha, Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xa Xăm C MẸ

Cho Ti Sống Lại
Ngy Xưa

Thiếu

Mẹ Đ Trở Về

 L Rụng Về Cội

Chng Ta Cng Đi Học

Lời c Gio Về Hưu

Em Xin Lm...

Giả Sử

Mưa Sng