Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Thanh Mai                |                 www.ninh-hoa.com

THANH MAI
 

Sinh qun: Mỹ hiệp

Tiểu học:  Đức Tr

Cựu học sinh trường TH Trần Bnh Trọng đến năm 1975 phải chuyển qua TH Đức Linh.

Tốt nghiệp Trung học năm 1977.

 Hiện cư ngụ tại:
San Jos, California
Mỹ Quốc

 

 

 

 

 
 

 

missing

you

 

one day passed,

one day to take with,

your tears shed,

on my broken heart,

rains fall on your head,

tears drop in my heart,

a day goes by so slow,

it seems endless,

you are longing,

to be home,

I'm waiting,

restless,

and alone,

missing you

 

q Thanh Mai q

for Amy,

DC, June 24th, 2007

           


 

 

Trang Thơ & Truyện: Thanh Mai              |                 www.ninh-hoa.com