Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Thanh Mai                |                 www.ninh-hoa.com

THANH MAI
 

Sinh qun: Mỹ hiệp

Tiểu học:  Đức Tr

Cựu học sinh trường TH Trần Bnh Trọng đến năm 1975 phải chuyển qua TH Đức Linh.

Tốt nghiệp Trung học năm 1977.

 Hiện cư ngụ tại:
San Jos, California
Mỹ Quốc

 

 

 

 

 
 

 

gi la vo suối tc my bay,

bềnh bồng hương tc thoảng như say,

thu về cho l thay mu o,

lao xao trn lối nhỏ hm nay,

chn bước lang thang trn l đỗ,

giọt nắng chiều vương nhạt chn my,

vi vu ln gi heo may lạnh,

nghe thm hơi ấm một vng tay

 

 

cho anh,

October 14.07

           

q Thanh Mai q
 

Ảnh: Hải Lộc

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thanh Mai              |                 www.ninh-hoa.com