Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Thanh Mai                |                 www.ninh-hoa.com

THANH MAI
 

Sinh qun: Mỹ hiệp

Tiểu học:  Đức Tr

Cựu học sinh trường TH Trần Bnh Trọng đến năm 1975 phải chuyển qua TH Đức Linh.

Tốt nghiệp Trung học năm 1977.

 Hiện cư ngụ tại:
San Jos, California
Mỹ Quốc

 

 

 

 

 

 

                   lặng lẽ nơi ny......

 

 

nội về bn ấy đ ba năm,

c nhớ trần gian lắm muộn phiền,

một thong đ ba ma l đỗ,

thời gian vỗ cnh vụt qua nhanh,

hoa đo theo gi vương khắp lối,

tựa tuyết rơi trn thảm cỏ xanh,

lặng lẽ nơi ny ru giấc ngủ,

hồng trần mộng mị đ xa xăm ...

 

 

 For grandmother, 3rd memorial day,

                                             May 15, 2008

 q Thanh Mai q


 

Trang Thơ & Truyện: Thanh Mai              |                 www.ninh-hoa.com