Trung Học Vạn Ninh
 

YOUTUBE
V Thy Loan

 

V
Thy Loan

Bt hiu : Thy Vũ

* Hc sinh  Trung hc Vn Ninh (1968 - 1975)

* Cao đẳng Sư phm Nha Trang ( 1976 - 1977)

* Cử nhn Ton v Computer - USA

* Cao Học Quản Trị -USA

* Cao Học Phật Gio -USA

 

TC PHẨM:

 


 

PHẬT PHP-01
Nguyễn Thy Loan, Ph.D
 

 

 

 

 

Lng Biết Ơn - Gratitute

 

 

 

Phật Gio v Ti Sanh :

Buddhism and Rebirth

 
 

Mother's Day - Ngy Lễ Mẹ

 

 

 

Trc Lm Bạch M Monastery

 


 

 

 

 

Ăn Chay Trong Đạo Phật - Vegetarianism In Buddhism

 

 

 

 

 

The Symbol of the Red Cross -

 

Biểu Tượng Dấu Hồng Thập Tự

 

 

 

 


 

TS. Nguyễn Thy Loan

6/2020

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com