Trung Học Vạn Ninh
 

THƠ
 
Ngọc Anh

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Quê quán: Vạn Ninh

Cựu GS:

Trung học Trần Quư Cáp Hội An Đà Nẵng

Trung học Trần Quư Cáp Ninh Ḥa

Trung học Huỳnh Thúc Kháng Vạn Ninh……

 

Là Hiền thê của

Thầy Vơ Ngọc Hoàng

Cựu GSTH Vạn Ninh.

***

Hiện ở tại:
Việt Nam

 

TÁC PHẨM:

 


 

 


VẦN THƠ CẢM TÁC

 

 

 

NGÀY XƯA

 

Nh́n trăng sáng....

Tôi nhớ ngày xưa...

Thời bé thơ...

Đi trên đường trước nhà..

Em đă gặp và đă đợi...

Bao  giờ và đă bao lâu...

Anh dừng bước em đến..

Thế là măn nguyện ...

Phải  không anh....

 

TRƯỜNG  XƯA

 

Trường cũ đổi tên...

T́nh xưa đă mất

Anh vẫn măi t́m.

Em có biết không....

Em yên phận đời..

Anh vừa tṛn mộng...

Gặp gỡ nhau rồi..

Chỉ có thế thôi...

Thôi em nhé ..đừng..

Mong và đợi nữa..

Anh vẫn  là người...

Mang đến buồn thôi....

 


 

Ngọc Anh

cảm tác 15/12/2012.

 


 


 


 

 

 

 

 

 NGỌC ANH
10/2012

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com