Trung học Vạn Ninh  Trang Văn Thơ
NG THỊ SONG
Bt hiểu:
TIỂU SONG

THƠ

THƠ
   
   
   
   
   
  THƠ: Tnh Em Xm Nhỏ PHỔ NHẠC:Lm Ngọc
Tiễn Biệt PHI NHUNG
Xa Bng Đm Chạnh Lng
Mộng Đầu Nhớ C Gio "TH"
Bến Tnh  - Kh Phai Hoi Cảm - Vắng
Bi Xướng:  Chờ Trớ Tru
Nỗi Buồn Mất Con Lng MẸ
   
   
 www.ninh-hoa.com