Trung Học Vạn Ninh
 

THƠ
Nguyễn Thị Phương MaiNguyễn Thị Phương Mai

* Cựu Hc sinh Trung hc Vn Ninh (1962 - 1966)

* Hiện cư ngụ tại
Vạn Ninh,
Khnh Ha

Trang Nguyễn Thi Phương Mai

 

TC PHẨM:

 

 

 

 

 

 

 


TRƯỚC CỔNG NH TI

 

 

 

Dng sng m đềm chảy về pha trước,

Đường phố tấp nập,xn xao, xui ngược

Hng cy rủ nhau tỏa bng xanh mượt

Mun tia nắng lung linh trước ng cụt

Đy bng qu hương khiến lng vấn vương

Ngy nối ngy, đm nối đm, đi qua, đi qua

i! Thin nhin thật k diệu lạ

Sương đm, nắng gi my mưa vần vũ mi

Thế giới ny vẫn ung dung tồn tại sao

D tốc độ thời gian ngược muốn.

 


 

PHƯƠNG MAI

10/2012


 


 


 

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com