Trung Học Vạn Ninh
 

TRƯỜNG XƯA
Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

* Quê quán:
Vạn Ninh, Khánh Ḥa

* Cựu học sinh trường
Trung học Vạn Ninh,
Niên khóa: 1968-1975.

* Hiện ở tại Việt Nam

 

Trang Ngọc Ánh

 

TÁC PHẨM:

 


 

 

 

 


Thấy cổng trường xưa mắt em nḥa nhạt

Thương một thời áo trắng tuổi thơ trôi

Bao tháng năm xuôi ngược giữa ḍng đời

Thầy Cô đó - bạn bè đâu ?? -phiêu bạt !!

 

C̣n chăng em ,khoảng trời xanh ngan ngát ?

Nhớ chăng em , ṃn mỏi cánh chim trời?

Niềm vui nào  để ḷng măi chơi vơi ?

Mở trang web --Oh! Thầy Cô ,Tṛ cũ...!!!

                                                            

Kỷ niệm xưa bao nhiêu người cất giữ 

Hăy sẻ chia- vơi phiền muộn giữa đời

Dẫu ngh́n trùng mà chẳng thấy xa khơi 

 Từ Cổng ấy  -Cánh mềm bay khắp chốn !!

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

4/2011


  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com