Trung Học Vạn Ninh
 

VĂN & THƠ
Nguyễn Thị Kính

 

Nguyễn Thị Kính
Bút hiệu:
Hồng Sương

  Quê quán :
 Phú Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh viên
Trường Đại học Duyên Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 


TỰ MỪNG SINH NHẬT

   Tặng các con: Trang, Dương, Tùng

 

Ba con với lại một chồng,

Người nào ta cũng hết ḷng yêu thương.

Từ ngày duyên nợ vấn vương,

Dây tơ vẫn thắm, yên cương vẫn bền.

 

Cám ơn chồng tốt làm nền,

Vợ con lợp mái xây phên hữu t́nh.

“ Nam tám” sinh nhựt của ḿnh,

Bạn bè họp mặt chúc mừng thật vui.

 

Người thân xa, khó tới lui,

Láng giềng quí hóa, thương vui thật nhiều.

Tuổi thêm đời vẫn đáng yêu,

Vẫn c̣n thấy trẻ, văn c̣n mộng mơ.

 

Thích ca cổ, thích đọc thơ,

Thích xem du lịch các bờ đại dương.

Thích nhiều nhất: Nguyễn Anh Sương

Bạn đường lâu lắm vẫn thương hoài hoài

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kính

( Hồng Sương)

Warner Robins,10/28/2011

 

 

 

 

 

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com