Trung Học Vạn Ninh
 

NHỚ VỀ XỨ VẠN
Nguyễn Thị Kính

 

Nguyễn Thị Kính
Bút hiệu:
Hồng Sương

  Quê quán :
 Phú Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh viên
Trường Đại học Duyên Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 
 

TRI ÂN

 

Nhân đọc thơ Cô Thí viết về Đệ Tứ Vạn Ninh,

Em có vài lời Tri Ân Thầy Cô (NK. 1964-1968 )

 

 

Đọc thơ Cô THÍ một ṿng,

Học SINH đáp lại tỏ ḷng tri ân.

NHỦ rằng đó những người thân,

Giữa nơi xa lạ như gần bên nhau.

CÔNG cô nối nhịp cầu,

Học tṛ TIẾP bước cùng nhau chung đường.

HẠNH ngộ giữa chốn tha phương,

Ví như ÁNH sáng thiên đường HOÀNG kim.

NIỆM rằng TỊNH tiến măi thêm,

NINH nang khúc hát êm đềm đong đưa.

Thầy NGHI t́nh vẫn NHƯ xưa,

Vạn Ninh Trung Học đẹp vừa dễ thương!

Hồng Sương Nguyễn Thị Kính

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kính

( Hng Sương)

GA 01/2010

 

 

 

 

 

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com