Trung Học Vạn Ninh
 

T̀NH SAY  -  Song Ngữ
Nguyễn Thị Kính

 

Nguyễn Thị Kính
Bút hiệu:
Hồng Sương

  Quê quán :
 Phú Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh viên
Trường Đại học Duyên Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 

Hát tặng anh '' bạn nhậu ''!

 

Anh ngữ :

Be hurry go home

Don't tell any so much

I don't want to hear any

It deeps my ear

Now! It's time go home

Don't make me be angry long time

Now! It's time to go

Don't make me be angry so long...

 

Vọng cổ :

 

Why I told you long time you didn't hear me a lot,

You go to work early you can not sit ...later...

( lay...tơ`...).

I upset, I argue, you  tell me don't give you a good favor...

Oh ! my goodness, how can I give you a favor so good, because you don't me to make something. After going home, you smoke, you drink.

I cook I clean I do everything for kid.

Let's go home and be hurry up.

Don't talk anything, I will get mad so long...ơ...ơ......

 

Việt ngữ :

 

Thôi đứng lên đi mau

Về ngay, đừng '' on đơ ''  chi hết

Tui nói cho anh nghe

Ngày mai anh dậy trễ là biết tui

Giờ đi d́a mau lên

Đừng trễ tôi nổ xung lên nè

Giờ đi d́a hay chưa

Tui nổi xung tôi la um sùm.....

 

Vọng cổ :

 

Tại sao tui nói không nghe,cứ để tui la ḥai la măi, đă nói đi làm sớm th́ không được thức khuya mà cứ ngồi uống măi...như...rồng...

Tui giận tui la th́ nói sao tui không biết chiều chồng...

Mèn đéc ơi ! làm sao mà chiều cho được, mấy cái ông chồng sớm xỉn chiều say. Đi làm về việc nhà việc cửa hổng chịu giúp một tay mà cứ dụm năm dụm bảy ngồi rung đùi tán dóc. Không nói ra th́ trong ḷng bực dọc mà hể la lên um sùm th́ mang tiếng dữ tợn chằn tinh.

Tui đă nói rồi là tui không có ngủ một ḿnh. Đâu phải tui sợ lạnh mà tui chỉ sợ thức khuya sáng ngày không dậy nổi.

Chỉ có bấy nhiêu thôi mà không chịu hiểu, để tui la hoài mỏi miệng tui ghê.... ơ....ơ....

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kính
(HỒNG SƯƠNG)

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com