Trung Học Vạn Ninh
 

THƯƠNG EM
Nguyễn Thị Kính

 

Nguyễn Thị Kính
Bút hiệu:
Hồng Sương

  Quê quán :
 Phú Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh viên
Trường Đại học Duyên Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 


Thương em mấy suối cũng trèo
,

Mấy sông cũng lội,mấy đèo cũng bơi.

Thương em, Anh chạy lên trời,

Anh xây biệt điện,Anh mời em thăm.

 

Thương em, Anh hái trăng rằm,

Tặng em bỏ túi để dành làm duyên.

Thương em, Anh sắm phi thuyền,

Chở em đi dạo khắp miền không gian.

 

Thương em, Anh phải làm tàng,

Tặng em vài ký hột xoàn vọc chơi.

Vàng ròng vài tấn em ơi,

Em về xắt lát rồi phơi cho giòn.

 

Rượu ngâm tắm, giữ  eo thon,

Để Anh chiêm ngưỡng cho mòn con ngươi.

Thương em hai,bảy là mười,

Năm,ba là chín,ai cười mặc ai.

 

Thương em, Anh hứa dài dài,

Một mai cưới vợ vẫn hoài thương em.

Vợ Anh dẫu tính hay ghen,

Không sao,Anh vẫn thương em hơn nàng.

 

Máy bay Anh xếp hàng ngang,

Tàu ngầm hàng dọc em hằng ngao du .

Xuân qua Hạ đến  sang Thu,

Thương em ch́u hết, cho dù mùa Đông.

 

Khi nào gối chiếc phòng không,

Nhớ rằng: Anh vẫn ấm nồng thương em.

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kính

( Hng Sương)

4/2010

 

 

 

 

 

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com