Trung Học Vạn Ninh
 

VĂN & THƠ
Nguyễn Thị Knh

 

Nguyễn Thị Knh
Bt hiệu:
Hồng Sương

  Qu qun :
 Ph Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh vin
Trường Đại học Duyn Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 

 

Thăm Vườn Tao Ngộ Vạn Ninh

Ngy Xun đi dạo quanh vườn,

Ngắm nhn hoa l thấy thương v cng.

Năm chu một mi nh chung,

Đng ty nam bắc mnh cng vo đy.

Vun phn, tưới nước cho cy,

Sum su cnh l, mỗi ngy thm xinh.

Thn thương Trung Học Vạn Ninh,

C Thầy, b bạn,n tnh khng phai.

Đầu năm mơ ước tương lai,

Mong vườn Tao Ngộ mi hoi đẹp thm.

Chc Thầy C, chc anh em,

Thm xanh mu l, hoa xinh nở hoi.

Xa xi dẫu mấy phương trời,

Thăm" Vườn Tao Ngộ",gp lời vui xun.

 

 

 

 

Nguyễn Thị Knh

Warner Robins, GA 1/1/2013

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com