Trung Học Vạn Ninh
 

"TAM THIÊN TỰ" Kiểu Mỹ - 8
Nguyễn Thị Kính

 

Nguyễn Thị Kính
Bút hiệu:
Hồng Sương

  Quê quán :
 Phú Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh viên
Trường Đại học Duyên Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 
 

Monk             thầy tu               Pirate       kẻ cướp

Wet               ướt                    Dry              khô

Lake              hồ                     Orchid       hoa lan

Easy              dễ dàng             Hard            khó

Tiny               nhỏ                   Huge             vĩ đại

Comeback      trở lại                Go away       đi đi

Lead              ch́                     Silver             bạc

Theater          rạp hát               Jail              nhà tù

Stupid           ngu                    Wise              khôn

Taro              khoai môn           Longan        nhăn

Friend            bạn                    Enemy           thù

Cent              xu                      Dollar            đồng

Copper          đồng                   Wood          gỗ

Flash             nổ                      Quiet             im

Heart             tim                     Lung             phổi

Bloom           chổi                     Mop              lau

Waiter           người hầu            Boss       ông chủ

Papaya          đu đủ               Peanut     đậu phộng

Wide             rộng                    Narrow          hẹp

Nice              đẹp                     Ugly              xấu

Hide              dấu                     Show        đưa ra

Human          người ta               Animal      thú vật

Kidney           cật                      Liver             gan

Lizard            thằn lằn               Toad             cóc

Hair               tóc                      Beard            râu

 

 Nguyễn Thị Kính
 Hồng Sương

 

 

 

 

 

   

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com