Trung Học Vạn Ninh
 

"TAM THIN TỰ" Kiểu Mỹ - 4
Nguyễn Thị Knh

 

Nguyễn Thị Knh
Bt hiệu:
Hồng Sương

  Qu qun :
 Ph Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh vin
Trường Đại học Duyn Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 
 

Pot            nồi         Pan           chảo

Brain          no        Skull           sọ

Jar              lọ          Bottle          chai

Deer            nai         Duck           vịt

Spray           xịt          Apply         ch

Tomato         c          Bean         đậu

Rent             tậu          Buy         mua

Joke             đa        Trust         thật

Honey           mật         Salt         muối

Stink             thi         Rot          rữa

Repair            sửa         Weld        hn

Carry             mang        Hold       cầm

Stew              hầm        Steam      hấp

Fold                gấp         Iron        ủi

Devil               qu       Fairy        tin

Sue                kiện        Argue      cải

Truck             xe tải       Car      xe hơi

Swim               bơi         Crawl     b

Crane              c          Bird       chim

Pliers                kềm     Scissors    ko

Candy              kẹo       Pickle      dưa chua

Crab                cua      Squid     mực

Hot                 nực      Cool       mt

Slice             xắt lt      Chop     chặt

Pick                nhặt     Measure     đo

Large              to        Relax      nghỉ

US.                 Mỹ       China     Tu

Head               đầu      Tail        đui

Unluck              xui    Lucky  may mắn

Sunny             nắng    Cloudy   my m

Umbrella           d     Coat   o khoc

A while              lt   Longtime    lu

Fast                 mau    Slow      từ từ

Groan               rn hừ hừ   Big    lớn

Hog                 lợn      Chicken        g

Ivory              ng    Jade      ngọc bch

Calendar           lịch    Year       năm

Worm              tằm    Cricket          dế

Holiday          lễ       Party     tiệc tng

Bucket           thng  Carpet   tấm thảm

Talk bad     ni nhảm Handsome  đẹp trai

Out              ngoi         In         trong

Go away       dong      Come back   lại

Defeat            bại        Win         thắng

Try         cố gắng  Success  thnh cng

Hip                hng     Knee     đầu gối

Extend           nối     Cut off    cắt rời

Move              dời      Come       đến

Clam               hến     Fungus    meo

Anchor            neo       Ship      tu

Rich              giu      Poor   ngho kh

Grass               cỏ       Tree     cy

 

 

 Nguyễn Thị Knh
 Hồng Sương

 

 

 

 

 

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com