Trung Học Vạn Ninh
 

VĂN & THƠ
Nguyễn Thị Kính

 

Nguyễn Thị Kính
Bút hiệu:
Hồng Sương

  Quê quán :
 Phú Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh viên
Trường Đại học Duyên Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 
 

QUÊ TÔI NGÀY VỀ
 

Mười năm thăm laị quê ḿnh,

Nha Trang đẹp quá ! hữu t́nh hơn xưa.

Quay bao nhiêu cảnh cho vừa,

Chụp bao nhiêu ảnh vẫn chưa thỏa ḷng.

 

Về thăm Vạn Giă, Tu Bông,

Bạn bè sum hợp, vui không thể ngờ...!

Năm mươi năm vẫn c̣n thơ,  (1)

Mày tao mi tớ, bây giờ thêm thân.

 

Siết tay, thăm hỏi ân cần,

Gởi nhau lời chúc: thêm xuân,thêm t́nh.

Trai,Chung,Thành,Cấn,Cam,Trinh,

Thu,Thanh,Dung,Lượm,Chiếu,ḿnh và Hương. (2)

Dù xa vạn nẻo ngàn phương,

Con đường dẫn đến quê hương vẫn gần.

Hè qua, Đông đến,sang Xuân,

Quê tôi đẹp quá, trăm lần hơn xưa....

 

 

 

 Chú thích:

(1) 50 năm: 1964-2014

(2) và Hương: vợ Văn Tấn Việt

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kính

3/2014

 



 

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com