Trung Học Vạn Ninh
 

NHỚ VỀ XỨ VẠN
Nguyễn Thị Knh

 

Nguyễn Thị Knh
Bt hiệu:
Hồng Sương

  Qu qun :
 Ph Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh vin
Trường Đại học Duyn Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 

 
 

Nhớ V X Vn

C ai qua vng đấ
t Vn,
Xin mờ
i gh li qu ti.

 Đy Ph Hi vi hng da xanh ngt

Ka Tn Dn ngt mắt vườn rau

Qu hương xanh ngt hoa mu

L cy cầu ni đường vo Tin Mao.

 

Đến Tin Mao mng cu thơm phc,

Vo Tu Bng đỏ rc mn đo

Bước qua Đại Lnh xem no

Vng cung biển đẹp như vo thin thai.

 

Ti nhớ lm cnh nn thơ cu sng Gc,

Với nhng bui chiu vượt dc B Nơi

La đồng bt ngt chơi vơi

Bn vng biển mn nơi nơi chuyn ngh.

 

Cam Tứ Chnh,ma đường Xun T

Xoi Mỹ Đồng,hoa,bưởi Hin Lương

Sng Hiền Lương, cầu Hin Lương

Bn hng kỷ nim mi trường thn yu.

 

C ai qua vng đất Vn

Xin dừng chn li qu ti

 

Nhn xem phong cảnh khp nơi,

Ngắm sen Trung Dng,nhn đồi Vn Lương

Đồi Vn Lương cnh b mương

Nước trong leo lo tnh thương dt do.

 

Qu ti ai thch khng no,

Xin mời gh đến khi no đi qua.

 

C ai yu mến thiết tha,

Xin dừng chn li cng ta tm tnh.

C ai lưu luyến qu mnh,

Mnh xin gởi trn tm tnh cho ai...

 

 

 

 

Nguyễn Th Knh

( Hng Sương)

 

 

 

 

 

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com