Trung Học Vạn Ninh
 

BÀI CH̉I: MỪNG TẾT TRUNG THU
Nguyễn Thị Kính

 

Nguyễn Thị Kính
Bút hiệu:
Hồng Sương

  Quê quán :
 Phú Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh viên
Trường Đại học Duyên Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 

 

Nguyễn Thị Kính
(HỒNG SƯƠNG)

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com