Trung Học Vạn Ninh
 

VĂN & THƠ
Ngọc nhNgọc nh

* Qu qun:
Vạn Ninh, Khnh Ha

* Cựu học sinh trường
Trung học Vạn Ninh,
Nin kha: 1968-1975.

* Hiện ở tại Việt Nam

 

Trang Ngọc nh

 

TC PHẨM:

 

 

 

 


 

 

 

O TRẮNG NGY XƯA

(Gửi TY trong veo !)

 

 

Em ngy xưa o trắng

Trắng một thời mộng mơ

Ngy - tan trường ai đợi

Đm - nhớ ai thẫn thờ

Thng ngy vui sch vở
Ngắm bao đm my bay
Nghe nắng reo bỡ ngỡ
Gi la m hy hy

Rồi ngy xưa o trắng
Khng giữ nổi vng tay
Bng hồng chen khắp lối
i lắm điều chua cay!!!

Mấy mươi ma l đổ
L bấy nhiu giọt sầu
Rớt bn đời loang lổ...
o trắng v...bng cu!!!

Đến by giờ o trắng

Mi  ấp ủ hồn thơ

Sương mờ giăng ng vắng

Xế chiều cn ngẩn ngơ !

 

 

 

NGỌC NH

8/2011

 

 


  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com