Trung học Vạn Ninh  Trang Văn Thơ
         Bs LƯƠNG DUYÊN THẮNG - Bút hiệu: LƯƠNG DUYÊN THẮNG
THƠ THƠ
   
   
Hoa Tím Q́uê Hương Và Nỗi Nhớ
Ôm Bóng Chiều Đông Lỡ Làng Duyên Quê
Thêm Ngày Thứ Bảy Tôi Đi T́m
Chiều Thu

Kư Ức Tuổi Thơ

Trăng Rằm Mong Tiếng Gọi Đ̣
Nhớ Tuổi Học Tṛ Xa Xôi
Bến Đỗ B́nh Yên Ngưiời Về Nữa Không
   
   
 www.ninh-hoa.com