Trung học Vạn Ninh  Trang Văn Thơ
         LÂM NGỌC

THƠ

THƠ
   
   
   
  Bài Họa: MONG
Mong Chờ Vết T́nh Say
Lẻ Bóng Thương Tiếc
 Khánh Ḥa Giàu Đẹp (Nhạc) Biển Mơ (Nhạc)
 Chiều Thu (Nhạc) Đời Người (Nhạc)
Cuối Con Đường Hoa Trắng (Nhạc)

Bông Hồng Trắng (Nhạc)

Xuân Đông
Nha Trang Một Nỗi Niềm (Nhạc) Lối Rẽ
Mưa Tháng Giêng (Nhạc) Thu
Gợi Cảm Hạ
Cảm Tác Ngàn Năm Thương Nhớ Họp Lớp
Biển Hẹn Biết Nhau
Nuối Tiếc Tiễn Bạn
Đón Tết Luyến Tiếc
Xóm Nhỏ Vô Đề 
Tiếng Ḷng Hương Ḷng 
Hạ Buồn Hương Thầm   1    2 
Đêm Trăng Hồ Hoa Sen Lên Nương
Tây Nguyên Nỗi Nhớ Hội Ngày Mùa Tây Nguyên
Đàn Và Thơ Tự T́nh Mùa Phượng Đỏ
Lỡ Làng T́nh Bạn Học
Chúc Tết-Vui Xuân-Đón Tết Nỗi Niềm
Khóc Bạn Đọng Màu Mực Tím 
Sầu Dâng Hoài Niệm  
   
 www.ninh-hoa.com