Trung học Vạn Ninh  Trang Văn Thơ
         LM NGỌC

THƠ

THƠ
   
   THƠ: Tnh Em Xm Nhỏ PHỔ NHẠC:Lm Ngọc
Mưa Đm
Mộng Đầu Thng Ging
 Giọt Mưa Ngu Chờ & Trng
Bo Tu Bng Số 12 "2017" Mưa Phn, Gi Rt Chiều Đng
Mong Chờ Vết Tnh Say
Lẻ Bng Thương Tiếc
 Khnh Ha Giu Đẹp (Nhạc) Biển Mơ (Nhạc)
 Chiều Thu (Nhạc) Đời Người (Nhạc)
Cuối Con Đường Hoa Trắng (Nhạc)

Bng Hồng Trắng (Nhạc)

Xun Đng
Nha Trang Một Nỗi Niềm (Nhạc) Lối Rẽ
Mưa Thng Ging (Nhạc) Thu
Gợi Cảm Hạ
Cảm Tc Ngn Năm Thương Nhớ Họp Lớp
Biển Hẹn Biết Nhau
Nuối Tiếc Tiễn Bạn
Đn Tết Luyến Tiếc
Xm Nhỏ V Đề 
Tiếng Lng Hương Lng 
Hạ Buồn Hương Thầm   1    2 
Đm Trăng Hồ Hoa Sen Ln Nương
Ty Nguyn Nỗi Nhớ Hội Ngy Ma Ty Nguyn
Đn V Thơ Tự Tnh Ma Phượng Đỏ
Lỡ Lng Tnh Bạn Học
Chc Tết-Vui Xun-Đn Tết Nỗi Niềm
Khc Bạn Đọng Mu Mực Tm 
Sầu Dng Hoi Niệm  
   
 www.ninh-hoa.com