Trung Học Vạn Ninh
 

VĂN & THƠ
Lam KhaL
am Kha

* Cựu Hc sinh Trung hc Vn Ninh (1965 - 1969)

* Hiện ở tại Việt Nam

Trang Lam Kha

 

TC PHẨM:

 

 

 

 


 

 

HOI NIỆM

 

 
 

Gi chiều nng hạt mưa sa,

Ướp hồng Phượng vĩ lm qu tiễn đưa.

Mi trường hai buổi sớm trưa,

By giờ bạn cũ thầy xưa đu rồi!

 

Ve ku xao xuyến bồi hồi,

Nhớ người thuở ấy hoa khi của trường.

Biết bao bạn mến ti thương,

Nay xa biền biệt biết phương nao tm!

 

Giọt sầu len ln vo tim,

Buồn dng khe mắt im lm thong qua.

Thng năm tc bạc tuổi gi,

C người nay mi mi xa lu rồi!

 

Ngậm ngi biết thuở no ngui,

Nhn mu mực tmnhớ hoi ngy xanh.

Sao thời gian ấy qua nhanh,

Mỗi người một nẻo phải đnh vậy thi!

 

 


 LAM KHA

4/2013

 


  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com