Trung Học Vạn Ninh
 

                       Danh Sách GIÁO SƯ

 
 

Danh Sách Giáo Sư


 

Danh Sách Giáo Sư 

Hiệu Trưởng :

     - Trương văn Nghi

     - Trần Mích Nhủ

Tổng Giám Thị :

     - Nguyễn văn Hường

 

1- GS.Nữ :

 

     - Nguyễn Thị Ánh

     - Huỳnh Thị Bốn

     - Phạm Thị Thanh Châu

     - Nguyễn Thị Cho

     - Cô Kim Đoan

     - Lê Thị Hạnh

     - Nguyễn Thị Bích Loan

     - Từ thị Tuyết Nga

     - Đặng Thị Tuyết Như

     - Trương Thị Niệm

     - Trần Thị Cảnh Tịnh

     - Nguyễn Thị Thanh Tùng

     - Nguyễn Thị Thí

     - Hồ Thị Thiệp
     - Trần Thị Tường Vi

 

2- GS.Nam :

 

     - Trần Văn Chương

     - Lê Hồi Cư

     - Nguyễn Tấn Cường
     - Ngô Chí Công

     - Nguyễn Hà Công

     - Phạm Hùng Đỉnh

     - Huỳng Văn Hải

     - Lê Hân

     - Trần Văn Ḥa

     - Vơ Ngọc Hoàng

     - Lê Hùng

     - Dương Trọng Khương
     - Nguyên Kim

     - Huỳnh Liên

     - Vơ Văn Luyến

     - Trần Nghi

     - Trần Công Nhung

     - Nguyễn Sinh

     - Ngô Văn Sung

     - Đỗ Hữu Sơn

     - Lê Thái

     - Lê Văn Thuyên

     - Ngô Thế Thạnh

     - Nguyễn văn Thăng

     - Tôn Thất Tiến

     - Bùi Minh Tiếp

     - Trần Toàn

     - Nguyễn Vân

     - Huỳnh Yên

 

3- Nhân viên :

 

     - Nguyễn văn Ninh

     - Nguyễn Ngọc Ánh

     - Nguyễn Cụng

     - Nguyễn Mừng

     - Trần Chính

 

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com