Trung học Vạn Ninh  Trang Văn Thơ
         Cô ĐẶNG Thị TUYẾT N

THƠ

THƠ
   
  Khóc Hiền Thê
   
   
   
VĂN VĂN
   
  Tha Hương Ngộ Cố Nhân
 Người MẸ Đời Làm Thầy
 Viết Cho Học Tṛ Tấm Ḷng Cao Quí
 Ân Trả Nghĩa Đền Quả Báo Nhỡn Tiền
Tâm Tư Kẻ Cao Niên T́nh Mộng Ảo
Đầu Xuân Viết Thư Cho Con T́nh Mẹ Con
Đàn Ông,Đàn Bà Ai Có Thế Giá? Đôi Bạn
Những Ngày Xa Xưa Ấy Chị HẰNG
Kỳ 1   |    Kỳ 2  |    Kỳ 3    Kỳ 1   |    Kỳ 2
Câu Chuyện Vượt Biên Thằng Cha Quái Đản
Kỳ 1    |    Kỳ 2  |    Kỳ 3    Kỳ 1     |    Kỳ 2
Thư Viết Cho Con Trai  Đời Làm Thợ
Một Chuyện Mùa Xuân Kỳ 1   |   Kỳ 2   |   Kỳ 3 
   
 www.ninh-hoa.com