Trung học Vạn Ninh  Trang Văn Thơ

CAO  VĂN  NAM
Bút hiệu:PHƯƠNG NAM

- Năm Sinh: 03/7/1957

-Hiện nay là thành viên

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VẠN NINH, KHÁNH H̉A. 

* Các Tập THƠ đã phát hành trong nội bộ:

  - THƠ T̀NH C̉N MĂI THỜI GIAN

  - NAM CAO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN.

 - NHỮNG THÁNG NĂM KHÔNG MÙA. 

* Truyện ngắn :

- CHUYỆN TRÊN CHIẾC GHE BẦU. 

- T̀NH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI...

VĂN

THƠ
   
   
   
   
   
   
   
  Xuân Về 
  Chùm TXuân
   
   
 www.ninh-hoa.com