Trung học Vạn Ninh  Trang Văn Thơ

CAO  VĂN  NAM
Bt hiệu:PHƯƠNG NAM

- Năm Sinh: 03/7/1957

-Hịn nay là thành vin

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VẠN NINH, KHNH HA. 

* Các Ṭp THƠ đã phát hành trong ṇi ḅ:

  - THƠ TNH CN MI THỜI GIAN

  - NAM CAO V NHỮNG NGƯỜI BẠN.

 - NHỮNG THNG NĂM KHNG MA. 

* Truỵn ngắn :

- CHUYỆN TRN CHIẾC GHE BẦU. 

- TNH YU KHNG BIN GIỚI...

THƠ

THƠ
   
   
   
  Về Lại Xứ Mơ
Trắng V Đề
Khc Giao Ma Tỳ B
Biển Trắng Xin Lỗi Tnh Yu
Đầm Hạ Em Về Xun Về 
Những Năm Thng Khng Ma Chm TXun
   
   
 www.ninh-hoa.com