TRUNG HỌC TRẦN B̀NH TRỌNG
DANH SÁCH HỌC SINH NIÊN KHÓA 1963-1970
 

Ban Anh Văn  (Đệ Thất 2 - Đệ Tứ 2 : 1963 - 1967)

Ban Pháp Văn

 

 1. Nguyễn Ái (Hà Thanh, Ninh Đa)

 2. Liên Ngọc Ánh (Hậu Phước, Ninh Hà)

 3. Hùynh Thị Bốn

 4. Mai Hữu Cầu (Lạc An, Ninh An)

 5. Trần Chánh (Ninh Quang 2)

 6. Đinh Quang Châu

 7. Ngô Hồng Chung

 8. Tô Văn C̣n

 9. Trần Thị Cụt

 10. Vơ Cư

 11. Nguyễn Đẹp (Hậu Phước, Ninh Hà)

 12. Phan Văn Định (Quán Ba Định, Ninh Ích)

 13. Nguyễn Văn Đức (Mỹ Thuận, Ninh Hà)

 14. Tô Đồng (Xuân Ḥa, Ninh Phụng)

 15. Nguyễn Thị Phương Hiền (Sài G̣n)

 16. Trương Quang Hiệp (Ninh Ḥa)

 17. Vơ Văn Hiệp (Sài G̣n)

 18. Hồ Viết Hào (Chấp Lễ, Ninh Thân)

 19. Ngô Hoa (Phước Đa, Ninh Ḥa)

 20. Nguyễn Thị Kệ (Tuy Ḥa)

 21. Lê Kiểu (Phú Thọ, Ninh Diêm)

 22. Đoàn Thị Kỉnh

 23. Lâm Ái Liên (Hoa Kỳ)

 24. Nguyễn Hữu Lác (Chùa B́nh Sơn, Ninh Thọ)

 25. Hồ Ngọc Lại (chết)

 26. Lê Lầu (Sài G̣n)

 27. Trương Thị Liên (chết)

 28. Nguyễn Ngọc Lựu

 29. Hồ Ngọc Minh (Sài G̣n)

 30. Trần Thị Mừng (Sài G̣n)

 31. Vũ Thị Nga (Ninh Thân, Ninh Ḥa)

 32. Huỳnh Nghiệp

 33. Ngô Bích Ngọc (Pháp)

 34. Hàng Thái Nguyên (chết)

 35. Lưu Thị Nhiên (Phú Thọ, Ninh Diêm)

 36. Tô Thị Nhỏ

 37. Tôn Phê (B́nh Trị, Ninh B́nh)

 38. Nguyễn Văn Phết

 39. Vơ Lâm Phi (Nha Trang)

 40. Lương Bửu Quyến (Hoa Kỳ)

 41. Cao Sa (Ninh Ḥa)

 42. Dương Trung Tâm (chết)

 43. Phạm Thị Kim Tím (Hoa Kỳ)

 44. Nguyễn Quốc Thanh

 45. Lê Thâu (Thích Ngộ Tịnh)

 46. Huỳnh Thị (chết)

 47. Nguyễn Tiếp (Phước Đa, Ninh Ḥa)

 48. Vơ Thị Tính (Hoa Kỳ)

 49. Liên Toan (Ninh Ḥa)

 50. Nguyễn Thúc Toàn (Thôn 9 Ninh Ḥa)

 51. Phương Bảo Toàn (Thôn 2 Ninh Ḥa)

 52. Trịnh Hữu Tồn (Dallas, Texas)

 53. Nguyễn Thị Ty (Ninh B́nh)

 54. Nguyễn Thị Trợ

 55. Phạm Văn Tuấn (Ninh Hưng, Ninh Ḥa)

 


(Danh sách do chị
Vơ Thị Tính và anh Trịnh Hữu Tồn bổ túc)

Nữ

1. Nguyễn Thị Cậy
2. Nguyễn Thị Kim Duyên
3. Nguyễn Thị Hân
4. Nguyễn Thị Hồng
5. Nguyễn Thị Hương
6. Lương Bửu Quyến
7. Nguyễn Thị Lài
8. Tạ Hưng Nam
9. Tạ Bích Ngọc
10. Nguyễn Thị Tím
11. Liên Bích Vân
12. Nguyễn Thị Son
13. Nguyễn Thị Kim Xuân

Nam

14. Cao Chín (nhà thơ Cao Nhật Quyên)
15. Trần Hữu Hội
16. Nguyễn Hương
17. Huỳnh Lơm(chết)
18. Nguyễn Phương Khê
19. Nguyễn Y Lợi (Thích Nhuận Thắng)
20. Dương Công Minh (Dương Văn Lượm)
21. Nguyễn Mơ (chết)
22. Nguyễn Mười
23. Vơ Đ́nh Mười
24. Đoàn Công Nghị
25. Cao Văn Nhơn
26. Lương Công Phục
27. Vơ Sa
28. Nguyễn Sương
29. Lê Tiên
30. Hà Thái
31. Diệp Bảo Tồn
32. Vơ Thưa
33. Nguyễn Mỹ Trúc (USA)
34. Lưu Thế Xương (chết)
35. Lê Ứng

 

 

 

 

 

 

(Danh Sách do anh Nguyễn M Trúc bổ túc)

 


 
Những h́nh ảnh kỷ niệm
  Niên khóa 63-70 (ban Anh Văn)
Thành thật cám ơn chị Nguyễn Thị Phương Hiền đă chia xẻ với các bạn những tấm h́nh quư giá này

 


Ngô Bích Ngọc, Trần Thị Mừng (Na)
Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Phương Hiền
Ảnh chụp năm 1967


Nguyễn Thị Phương Hiền, Ngô Bích Ngọc
Ảnh chụp năm 1969 - Đệ Nhị C


Nguyễn Thị Sinh, Kim Anh
Nguyễn Thị Phương Hiền, Kim Yến
Ảnh chụp năm 1969 - tại Ḥn Khói


Nguyễn Thị Sinh, Kim Anh
Nguyễn Thị Phương Hiền
Ảnh chụp năm 1969 - tại Ḥn Khói


Ngô Bích Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hiền
Ảnh chụp năm 1967


Ngô Bích Ngọc, Trần Thị Mừng,
Nguyễn Thị Phương Hiền
Ảnh chụp năm 1967


Lâm Ái Liên, Nguyễn Thị Phương Hiền
Ảnh chụp năm 1966


Nguyễn Thị Phương Hiền
Trung Học Ninh Ḥa - Ảnh chụp năm 1967


Vũ Thị Nga, Trần Thị Mừng (Na)
Nguyễn Thị Phương Hiền, Huỳnh Thị, Vơ Cư
Ảnh chụp năm 1965


Nguyễn Thị Phương Hiền, Vũ Thị Nga, Trần Thị Mừng (Na)
Ảnh chụp năm 1965

 

 

Trở về trang nhà www.ninh-hoa.com