Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com

SONG H

***
Tên thật:
H Tấn Phước.
Sanh năm 1948, tại Sài G̣n.

-Yêu thích thơ văn.

-Thành viên
Hội Văn Nghệ Tự Do

-Có thơ văn đăng trên Đặc san Hội Văn Nghệ Tự Do,  Đặc san 8 Năm
 Ninh Ḥa-Dục Mỹ,

Hiện sinh sống tại
Florida, Mỹ Quốc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYỀN HOA

Họa nguyên vận thơ VH Lê Phi Ô

 

 

 

Thuyền hoa lướt nhẹ nhàng trên sông

Chầm chậm nối đuôi nhau ngược ḍng

Chú rể hân hoan nhiều tháng đợi

Cô dâu hớn hở bao ngày mong

Đi vào nhà gái mâm quà đỏ

Về đến họ trai dây pháo hồng

Lễ bái gia tiên, ra mắt họ...

Bà con vui vẻ đứng ngoài trông.

 

 

Song Hồ

 

Anh Hồ Tấn Phước (Song Hồ) và Phu nhân

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com