Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com

SONG H

***
Tên thật:
H Tấn Phước.
Sanh năm 1948, tại Sài G̣n.

-Yêu thích thơ văn.

-Thành viên
Hội Văn Nghệ Tự Do

-Có thơ văn đăng trên Đặc san Hội Văn Nghệ Tự Do,  Đặc san 8 Năm
 Ninh Ḥa-Dục Mỹ,

Hiện sinh sống tại
Florida, Mỹ Quốc


 

 

 

 

 


 

 

XƯỚNG HỌA :

Song Hồ

 

  

 

 

Bài xướng:

 

Khóc Thị Bằng Phi

 

Ôi thị Bằng Phi đă mất rồi!

Ới t́nh, ới nghĩa, ới duyên ơi!

Mưa hè, nắng chái, oanh ăn nói

Sớm ngơ, trưa sân, liễu đứng ngồi

Đập cổ kính ra t́m lấy bóng

Xếp tàn y lại để dành hơi

Mối t́nh muốn dứt càng thêm bận

Lẽo đẽo theo hoài măi chẳng thôi!...

 

Vua Tự Đức

 

 

 

 

Bài họa:

 

Người T́nh Bạc Mệnh

 

Người t́nh bạc mệnh đă đi rồi!

Ngày tháng thương hoài dấu ái ơi!

Bao hạ phượng rơi sau mộ đứng

Từng thu trúc rụng trước hiên ngồi

Cầm cây lược tím thơm hương tóc

Mở chiếc khăn hồng thoảng chút hơi

Kiếp sống đơn côi sầu vạn ngả

Âm dương cách trở một ḿnh thôí!...

 

 

Song Hồ

 

 

Song Hồ

12/8/2013

 

 

 

Anh Hồ Tấn Phước (Song Hồ) và Phu nhân

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com