Trang Thơ v Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com

SONG H

***
Tn thật:
H Tấn Phước.
Sanh năm 1948, tại Si Gn.

-Yu thch thơ văn.

-Thnh vin
Hội Văn Nghệ Tự Do

-C thơ văn đăng trn Đặc san Hội Văn Nghệ Tự Do,  Đặc san 8 Năm
 Ninh Ha-Dục Mỹ,

Hiện sinh sống tại
Florida, Mỹ Quốc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGY BI TRƯỜNG

Họa nguyn vận thơ VH L Phi

 

 

 

Khng qun ngy bi trường bn sng

Hai đứa trn thuyền tri giữa dng

Gấp gấp kịp giờ trống đ điểm!

Nhanh nhanh vo lớp thầy đang mong!

Chia tay b bạn hồn ve biếc

Gi biệt sn trường xc phượng hồng

Ba thng H đu dễ gặp mặt

Tuổi xanh, mực tm cn thương trng.

 

 

Song Hồ

 

Anh Hồ Tấn Phước (Song Hồ) v Phu nhn

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com