Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com

SONG H

***
Tên thật:
H Tấn Phước.
Sanh năm 1948, tại Sài G̣n.

-Yêu thích thơ văn.

-Thành viên
Hội Văn Nghệ Tự Do

-Có thơ văn đăng trên Đặc san Hội Văn Nghệ Tự Do,  Đặc san 8 Năm
 Ninh Ḥa-Dục Mỹ,

Hiện sinh sống tại
Florida, Mỹ Quốc


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

Mùa Giáng Sinh Xưa

Song Hồ

 

  

 

Đông đến nhớ về kỷ niệm thương

Cô em hàng xóm học cùng trường

Mây giăng phố núi choàng thêm áo

Sương phủ cao nguyên lạnh buốt xương

Nhà nguyện Con Gà đi dự lễ

Thị thành Đà Lạt bước chung đường

Giáng Sinh năm ấy in sâu đậm

Đất khách Noel hoài cố hương.

 

 

 

Song Hồ

Giáng Sinh 2013

 

 

 

Anh Hồ Tấn Phước (Song Hồ) và Phu nhân

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com