Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com

SONG H

***
Tên thật:
H Tấn Phước.
Sanh năm 1948, tại Sài G̣n.

-Yêu thích thơ văn.

-Thành viên
Hội Văn Nghệ Tự Do

-Có thơ văn đăng trên Đặc san Hội Văn Nghệ Tự Do,  Đặc san 8 Năm
 Ninh Ḥa-Dục Mỹ,

Hiện sinh sống tại
Florida, Mỹ Quốc


 

 

 

 

 

 

 

Giáng Sinh Nhớ Cố Hương

Song Hồ

 

 

Hoa tuyết rơi rơi... phủ khắp nơi

Một ḿnh ngồi uống rượu mềm môi

Kinh thành Mỹ Quốc trời mờ ảo

Thủ phủ Boston cây tả tơi

Vọng hướng Biển Đông sao cách biệt ?

Nh́n về Đất Việt quá xa xôi !

Giáng Sinh xứ lạ đêm thao thức

Dâu bể tang thương dạ rối bời !

 

 

Song Hồ

GS 2014

 

 

 

Anh Hồ Tấn Phước (Song Hồ) và Phu nhân

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com