Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com

SONG H

***
Tên thật:
H Tấn Phước.
Sanh năm 1948, tại Sài G̣n.

-Yêu thích thơ văn.

-Thành viên
Hội Văn Nghệ Tự Do

-Có thơ văn đăng trên Đặc san Hội Văn Nghệ Tự Do,  Đặc san 8 Năm
 Ninh Ḥa-Dục Mỹ,

Hiện sinh sống tại
Florida, Mỹ Quốc


 

 

 

 

 


  ***
  

Chôm Chôm Miền Tây

 

Một quả chôm chôm trông thật tṛn

Cắn vào ngọt lịm quá ư ngon

Vỏ hồng lông phủ quanh tua tủa

Hột nhỏ cơm bao bọc láng trơn

Vườn cũ nhớ hoài mùa trái chín

Người xưa thương măi bờ vai thon

Cô em sông nước miền Tây hỡi!

Đă khiến cho ai bị hớp hồn?

 

 

Song Hồ

8/11/12

 

 

 

Anh Hồ Tấn Phước (Song Hồ) và Phu nhân

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com