Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com

SONG H

***
Tên thật:
H Tấn Phước.
Sanh năm 1948, tại Sài G̣n.

-Yêu thích thơ văn.

-Thành viên
Hội Văn Nghệ Tự Do

-Có thơ văn đăng trên Đặc san Hội Văn Nghệ Tự Do,  Đặc san 8 Năm
 Ninh Ḥa-Dục Mỹ,

Hiện sinh sống tại
Florida, Mỹ Quốc


 

 

 

 

 

 

 

 

CÂY BÀNG NGÀY XƯA

Mến tặng chị Nguyễn Hoàng Phi

Cựu học sinh trung học Đức Linh

 

Sân trường ngày đó có cây bàng

Tan học đường về chiều nắng vàng

Sánh bước bên nhau câu chuyện văn

Cùng đi sát cạnh, cặp vai mang

Bao năm trôi măi tin xuân bặt

Nhiều tháng qua đi bóng hạ sang…

Kỷ niệm vẫn hằn sâu kư ức

Mong ngày gặp lại ṿng tay dang…

 

 

Song Hồ

22/10/2013

 

 

 

  

Anh Hồ Tấn Phước (Song Hồ) và Phu nhân

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Song Hồ                |                 www.ninh-hoa.com