PHÁT HÀNH ĐẶC SAN SỐ 4 Và HỌP MẶT

Đồng Hương Ninh Ḥa - Dục Mỹ

Tại San Jose, Ngày 6/10/2012
 

 

 

THƯ MỜI:

 

Kính thưa Quư Đồng Hương Và Thân Hữu

Của Ninh Ḥa & Dục Mỹ

 

Nhân dịp phát hành Đặc San số 4 (2003-2013),
đánh dấu Mười Năm thành lập trang mạng Ninh-Ḥa, www.ninh-hoa.com, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi Hội Ngộ tại San Jose, miền Bắc California.

 

Địa điểm:

 

Nhà hàng Flourishing Garden

1650 Monterey Road

San Jose, CA 95112

(408) 288 - 8868

 

Khai mạc:

 

Lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy

ngày 6 tháng 10 năm 2012

 

Phần ăn:

 

$35.00/người (không kể rượu bia)

 

Chương tŕnh:

 

Gồm có :

 

- Các Thầy Cô và đồng hương phát biểu cảm tưởng,

- Tặng Đặc San,

- Kể chuyện vui,

- Văn nghệ cây nhà lá vườn .

 

 

Kính mời quư đồng hương và thân hữu của

NINH H̉A - DỤC MỸ bỏ chút thời gian đến tham dự.

 

Sư hiện diện của quư vị là niềm vui chung của
người con Sông Dinh nặng t́nh với quê hương.

 

Mỗi gia đ́nh ghi danh sẽ được tặng
một quyển Đặc San để làm kỷ niệm.

 

Xin ghi danh tham dự trước ngày 25/9/2012

để chúng tôi tiện đặt phần ăn và sắp xếp
chương tŕnh Hội Ngộ.

 

 

Mọi chi tiết về buổi Hội Ngộ và ghi danh,

xin vui ḷng liên lạc:

 

- Lê Văn Ngô

(408) 224-3626 (cell)

(408) 580-4443

 

- Nguyễn Vũ Trâm Anh

(408) 772-1843

 

- Nguyễn Văn Thành

(952) 894-4592

E-mail: diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.ninh-hoa.com