Hội Đồng Hương Ninh Ha - Dục Mỹ Hải Ngoại.

   Ban Tổ Chức Hội Ngộ Đồng Hương Ninh Ha - Dục Mỹ Hải Ngoại
Kỳ 2 Orlando, Florida
Chủ đề:
Hn Vọng Phu, Nỗi Nhớ.

 

 

Chm Thơ Đường Luật Họa Bi
QU TI Của Vinh Hồ

Nhiều Tc Giả

 

 

Bi xướng:

 

QU TI

Ns LMST đ phổ nhạc để ht trong Đm 11/6/11

Qua cầu Dinh cảnh đẹp như hoa
Cy tri xanh tươi, kh dịu ha
Ni Vọng giăng my chờ nắng ng
Hn Ho đội mũ gọi mưa sa
Tối nghe trống sấm rền Thin Bửu
Chiều thấy c bay sng Ổ G
Thương kẻ chn qu, đời vất vả
Nn sng Dinh chở nặng ph sa.

Vinh Hồ

 

 

 

Bi họa 1:

 

QU TI

(Hoạ bi thơ QU TI phổ nhạc của Vinh Hồ)

 

Ninh Ho nhớ thể l nng hoa,

Biển thẳm, rừng su, người i ha.

Dục Mỹ qun trường nng gi hắt,

Đ Bn đập nước lạnh sương sa.

Trầm hương thương "Ni Người Chinh Phụ" ,

Hổ dữ yu "Rừng Rậm Ổ G"

La tốt, đồng xanh, sng lắm c

Sng Dinh tnh nghĩa tải ph sa.

 

L văn Ng

May/2011

 

 

 

Bi họa 2:

 

NINH HA QU BẠN

Họa thơ Vinh Hồ

 

Ninh Ha biển ni đẹp như hoa

Đồng ruộng ph nhiu, người hiếu ha

Dốc Lết m đềm khi sng lặn

Ba Hồ thơ mộng lc chiều sa

Sng Lăng B V vang ching trống

Trưa Suối Trường Xun vọng tiếng g

Mong một ngy về thăm xứ bạn

Qu hương tri ngọt, đất ph sa.

 

Song Hồ

26/5/11

 

 

 

Bi họa 3:

 

QU ANH

 

Thắng cảnh Ninh Ho nở vạn hoa
Người dn mộc mạc tnh hiền ho
Ba Hồ lc đến nn chn bước
Dốc Lếch khi về nhớ lệ sa
Dục Mỹ xưa vui tnh lnh chiến
Qun trường nay vắng lạnh da g
Ai lần gh đến qu anh cũng
Cảm thấy bồi hồi pht biệt xa...

 

Song Phượng

25.05.11

 

 

 

Bi họa 4:

 

 

QU TI (CHỢ HOA)

(Họa QU TI đ phổ nhạc của Vinh Hồ)

 

Xun về vui vẻ cnh đồng hoa,

Sn Thọ, vườn Mai đẹp dịu ha .

Bụi Sứ chậu Lan mu trắng tuyết,

Thủy Tin Thin L dng kiu sa .

L xanh nhnh yếu em hoa Cc,

L đỏ cy cao anh Mồng G .

Mưa thuận gi ha hoa quả tốt,

Qu ti sung tc nhờ ph sa.

 

L Văn Ng.

May/2011

 

 

 

Bài họa 5:

 

 

QU MÌNH

Họa thơ QU TI của VINH H

 

Qu mình cảnh sắc thắm tươi hoa

Lúa t́t nhùn mưa gió thụn hòa

Dục Mỹ luỵn rèn chn bỏng rát

Vọng Phu ngóng đợi ḷ tun sa

Thương nhìu kỷ nịm nơi Vòng Xoáy*

Nhớ lắm nìm thương ch́n ̉ Gà

Vĩn xứ khng ngui v̀ ć qúc

n tình trĩu gánh nặng phù sa

 

NGUỸN VĂN THÀNH

 

 

* Vòng Xoy   Dn Xy (Phương Ngữ Ninh Ha)

 

 

 

Bài họa 6:

 

 

QU TI

Họa thơ QU TI của VINH H
(theo thể Thơ Tự do)

 

 

Nụ cười gi đẹp nở như hoa
Ninh Ha Dục Mỹ sống chung ha
Chiều t nắng khuất sau đồi ni
Hn Vọng Phu trng đứng đợi chồng
Hoa tươi tri tốt trong mu nắng
Ổ G nhung nhớ đến Hn Ho
Nguồn nước sng Dinh đang dẫn lối
Đường về qu mẹ đất ph sa
 
 
Thượng n

(L Hổ)

 

 

Bài họa 7:

 

 

NINH HA CN MI

Họa thơ QU TI của VINH H

 

 

Qu hương quang cảnh ḍt ngàn hoa

Đ́t mẹ an nhin bủi thái hòa

Th́p thoáng Hòn Hèo my mũ đ̣i

Ng̣p ngừng núi Vọng khói sương sa

Sng Dinh ĺp lánh v̀ chu th

Núi Ćm long lanh tới ̉ Gà

Đy chút nìm ring người ở lại

Ninh Hòa còn mãi dáng kiu sa.

 

Hương Đài

(Nguyễn Thị Bảy)

 

 

Bài họa 8:

 

 

ĐÓN BƯỚC XA

Họa thơ Vinh H̀

 

Qua b́n đò ngang chạm cỏ hoa

Sng Dinh qu mẹ đẹp hìn hòa

Cy Sao ngơ ng̉n trng sao lặn

Núi Phượng mơ màng ngắm phượng sa

Hòn lớn tà dương vang tíng cúc

Vn Phong bán dạ vọng canh gà

Ph́ Ninh ngày tháng lun mong đợi

Đón bước người v̀ nǵn ḷ sa.

 

Tường Hoài

 

 

 

Bài họa 9:

 

H̀N QU

Họa thơ Vinh H̀

 

Rực rỡ qu mình vạn sắc hoa

Reo ca thơ nhạc khúc giao hòa

Sng Dinh b́n đợi làn hương tỏa

D́c Ĺt bờ vui ngọn sóng sa

Thin Tứ chùa xưa vang tíng ḳ

Tin Du đm vắng ṛn canh gà

Thắm h̀n đ́t nước tình chan chứa

Ńu phải xa rời...giọt ḷ sa.

Hoài Thu

 

Bài họa 10:

 

QU HƯƠNG ÑI NHỚ

Họa QU TI

Thơ VINH H̀

 

Ninh Hòa sắc thắm đẹp màu hoa

Lúa trải đ̀ng xanh cảnh thái hòa

Hòn Khói nặng tình mong nắng đ̉

Vọng Phu vẹn nghĩa đọng sương sa

Vườn trăng d̃n ĺi v C̀u G̃

B́n nước đưa em đ́n ̉ Gà

Ñi nhớ qu hương dng mắt bíc

Đong đ̀y kỷ nịm cõi mù sa.

 

NGUỸN THỊ THANH TRÍ

 

 

Bài họa 11:

 

 

QU HƯƠNG NINH HÒA

Họa thơ QU TI của VINH H̀

 

 C̀u Dinh Mỹ Hịp đẹp dường hoa

 T́t đ́n xun vui cảnh thái hòa

 Nắng sớm sương giăng mờ đỉnh Vọng

 Mưa chìu mang nặng hạt phù sa

 H̀i chung Bát Nhã chùa Thin Tứ

 Tŕng mõ c̀u an xóm ̉ Gà

 Cy trái t́t tươi màu hạnh phúc

 Rụng vườn xanh thẳm tỏa hương hoa.

 

    KÌU LAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Hồ, L Văn Ng, Song Hồ, Song Phượng, Nguyễn Văn Thnh,
L Hổ, Nguyễn Thị Bảy, Tường Hoi, Hoi Thu, Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

 

 

 

Hội Đồng Hương NH-DM Hải Ngoại

 

 

 www.ninh-hoa.com