H Ọ P  M Ặ T  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  Và  T H Â N  H Ữ U

Bác sĩ LÊ ÁNH

Ra Mắt Sách "Từ H̉N KHÓI, Tôi Đi..."

Tại San José, California Ngày 08/06/2014


 

 

LỜI GIỚI THIỆU SÁCH

“Từ H̉N KHÓI, Tôi đi…“

       Nguyễn Văn Thành

 

                

 

 

Bác Sĩ Lê Ánh sinh quán tại làng Phú Thọ, Ḥn Khói, Quận Ninh-Ḥa, Tỉnh Khánh-Ḥa (Nha Trang). Nhân dịp kỷ niệm thượng thọ 80 năm của ông, cho xuất bản cuốn sách, nhan đề là:

TỪ H̉N KHÓI, TÔI ĐI… 

Cuốn sách quư báu này mô tả một thanh niên trong buổi thiếu thời sinh sống tại nơi đồng chua nước mặn Ḥn Khói, là nơi sản xuất muối, và hải sản cho miền trung Việt Nam.  Theo ḍng thời gian rồi vào theo học tại trường Đại Học Y khoa Sài G̣n.

Lúc này đại học Y khoa Sài G̣n c̣n học theo chế độ giống của Pháp, chuyển ngữ bằng tiếng Pháp và phải học một chứng chỉ của trường Đại Học Khoa học trước là chứng chỉ PCB (LƯ, HÓA, SINH), sau khi đậu chứng chỉ th́ vào trường Đại Học Y khoa Sài G̣n, học thêm 6 năm nữa (tổng cộng 7 năm học).

Khi học trong trường Y khoa th́ theo niên chế và các năm thứ 4, 5 phải thực tập tại các bịnh viện về đủ các môn, nội, ngoại và các môn chuyên về nhăn khoa, gây mê, sản khoa, nhi khoa, ung thư v.v..

Trong tập sách ghi lại quá tŕnh theo học một cách tường tận, dí dỏm chẳng khác ǵ một văn sĩ chuyên nghiệp. Khi tốt nghiệp được cấp bằng Tiến sĩ Y khoa (M.D.) mà ta thường gọi là bác sĩ.

Trong năm thứ sáu th́ viết luận án tốt nghiệp với sự chủ tŕ của một Giáo sư y khoa. Muốn là Giáo sư y khoa thực thụ, ngoài bằng bác sĩ Y khoa (M.D.) phải có thêm bằng Thạc sĩ Y khoa, bằng này cần có bằng Bác sĩ Y khoa trước rồi có kinh nghiệm thêm tại các nhà thương 5 năm.

Và qua một kỳ thi rất khó, mỗi năm chỉ lấy rất hạn chế, vừa đủ cho các Giáo sư Y khoa Thạc sĩ khác về hưu.

Ông cũng nhắc đến các Giáo sư Y khoa thời đó như Bác sĩ Trần Ngọc Ninh, Phạm Biểu Tâm, Nguyễn Hữu, Ngô Gia Hy, Đào Đức Hoành v..v…

Suốt trong đời bác sĩ, ông đă hết ḷng phục vụ thân chủ và luôn được các thân chủ khen ngợi và nhớ ơn.

Lúc tuổi hoàng hôn cuộc đời ông lại không ngưng nghỉ, lại phục vụ đồng bào bằng phương diện truyền thông và để lên www.ninh-hoa.com, trang mạng quê hương của ông một loạt bài về y khoa thường thức về các đề tài của các bịnh thông thường như cảm, cúm, sưng phổi, chủng ngừa v..v…

Về vấn đề nhăn khoa ông viết về bịnh đau mắt hột, bịnh hột cườm, bịnh viêm kết mạc v..v…

Ông lại nói về công dụng gạo lức muối mè, chứa nhiều sinh tố trời cho chúng ta. 

Ninh-hoa.com xin trân trọng giới thiệu với độc giả để theo dơi cuốn sách vừa có giá trị văn chương, vừa có giá trị thực tiễn về vấn đề y khoa thường thức mà mọi người đều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho chính ḿnh.

Tác giả bài viết Lời Giới Thiệu Sách: "Từ H̉N KHÓI, Tôi Đi..." xin  riêng tặng anh 4 câu thơ:

Từ Ḥn Khói, anh vẫy vùng bốn bể
Hạt muối lành nuôi dưỡng anh thành danh
Quê hương xưa vẫn dơi theo từng bước
Tấm ḷng nhân trải rộng đến vô cùng.

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THÀNH

Minneapolis, Minnesota tháng 2 năm 2014

 

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sách Năm 2014

 

 www.ninh-hoa.com